top of page

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY ZA ZARAŻENIE SIĘ KORONAWIRUSEM OD INNEGO PRACOWNIKA

Ewentualna odpowiedzialność przedsiębiorcy za zarażenie się koronawirusem od pracownika tegoż przedsiębiorcy, wiąże się z ogólnymi regułami odpowiedzialności odszkodowawczej, z tym jednakże zastrzeżeniem, że należy uwzględnić regulacje art. 115 i n. Kodeksu pracy.


Powyższe, co do zasady oznacza zatem, że w razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych, osobą zobowiązaną do naprawienia szkody będzie wyłącznie pracodawca, zaś pracownik ponosi odpowiedzialność względem pracodawcy do wysokości trzykrotności swojego wynagrodzenia. Pracownik będzie z kolei obowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości, jeżeli wyrządził ją umyślnie.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page