top of page

Blokada alkoholowa sposobem na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Wielu kierowców w ogólne nie zdaje sobie sprawy z istnienia dobrodziejstwa, jakim jest blokada alkoholowa. Blokada alkoholowa jest sposobem na praktyczne skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów o połowę.


Blokada alkoholowa jest specjalnym urządzeniem, które bada stan trzeźwości kierowcy oraz nie pozwala na uruchomienie pojazdu gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.


Blokada alkoholowa w samochodzie jest montowana po uzyskaniu zgody sądu na prowadzenie pojazdów mechanicznych wyposażonych w tego rodzaju urządzenie, przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.


Sąd wydaje zgodę jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji - dlatego niezwykle ważnym jest odpowiednie uzasadnienie składanego wniosku.


Zgodnie z art. 182a kkw, stosowny wniosek o blokadę alkoholową w samochodzie może zostać złożony po upływie połowy okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Nie bez znaczenia pozostaje, że blokada alkoholowa jest również szansą dla osób w stosunku do których orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Takie osoby mogą starać się o uzyskanie zgody na blokadę alkoholową po upływie co najmniej 10 lat obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów.


Jeśli Sąd przychyli się do złożonego wniosku, środek karny zakazu prowadzenia pojazdów jest wykonywany w dalszym ciągu (postanowienie Sądu nie modyfikuje czasu, na jaki został orzeczony środek karny zakazu prowadzenia pojazdów), jednakże nie ma on już charakteru bezwzględnego, jego zakres zostaje bowiem zawężony wyłącznie do pojazdów niewyposażonych w wyżej wymienioną blokadę.


Możliwość ubiegania się o blokadę alkoholową odnosi się zarówno do sytuacji, gdy zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu karnego, jak również Kodeksu wykroczeń. Jeśli zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu, Twój czyn może być bowiem rozpatrywany jako przestępstwo (art. 178a kodeksu karnego) bądź wykroczenie (art. 87 kodeksu wykroczeń) co stanowi istotną różnicę ze względu na skutki z tym związane – ale o tym już wkrótce !


W razie pytań czy wątpliwości zachęcam do kontaktu.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page